radikal
  • 14 MAR 16
  • 0

  Serbest Oyun Gerekli!

  Çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunlar, yetişkin yaşamında gerekli sosyal becerileri edinmeleri için temel oluşturur. Özellikle net kuralların olmadığı serbest oyun, çatışmayı yönetebilme, saldırganlığı kontrol edebilme, arkadaşlık ve saygıyı öğrenme, farklılıkları kabullenme veya diğerlerinin duygularına karşı hassasiyet gibi pek çok önemli becerinin gelişmesine katkı sağlar. Tüm bu faydalarına rağmen, son yıllarda oyuna ayrılan vaktin azaldığı gözlemleniyor.

  • 14 MAR 16
  • 0

  Gündüz Uykusu

  Aileler çocuklarının gündüz uykusunu ne zaman bırakmaları gerektiğini merak ederler. Özellikle 2 yaşını bitirmiş ve her şeye karşı çıkma dönemindeki çocuklar, öğlen uykusuna direndiklerinde, ebeveynler pes etme eğiliminde olurlar. Oysa yapılan araştırmalar gündüz uykusunun fark yarattığı görüşünde. Yetişkinler için bile uykusuzluk beraberinde fiziksel yorgunluk, duygusal tahammülsüzlük ve düşünme becerisinde zayıflamayı getirebilir. Çocuklar ihtiyaç duydukları uykuyu

  • 14 MAR 16
  • 0

  Ergenlikte Riskli Davranışlar

  Ergenlikte Riskli Davranışlar Ergenlik çok genel bir tanım olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiştir. Zihinsel beceriler bu iki uç arasında gidip geldiği için, bu süreçte bireylerin farklı davranışlar sergilemesine sık rastlanır. Özellikle tehlikeli ve aşırı risk içeren deneyimlere yönelme ergenlik döneminin belirgin bir parçası. Son yıllarda psikologlar bu konuda beynin nörolojik gelişiminin önemini vurgulayan araştırmalara imza atıyorlar.

  • 14 MAR 16
  • 0

  Çocukların Resimleri

  Çocukların resimleri Çocuklar düşüncelerini kelimelere dökmek konusunda tam anlamıyla gelişmediklerinden, oyun veya resmi kendilerini ifade aracı olarak kullanırlar. Çocukların resimlerine bakarak o anki duyguları, dünyayı algılayışları, hatta aile dinamikleri konusunda fikir sahibi olmak mümkün. 6-7 yaşlarındaki çocuklarla yapılan bir araştırmada, yaptıkları resimlerin çocukların ev yaşamına dair gerçekçi bilgiler verdiği sonucuna ulaşılmış. Bu yaş grubu çocuklara

API –>